Đà Nẵng phát hiện thêm 12 người mắc COVID-19, có 4 ca liên quan đến bệnh nhân 416

12

Sáng 1/8, Bộ Y tế thông tin có thêm 12 ca mắc COVID-19 ở Đà Nẵng, nâng số ca bệnh tại Việt Nam lên 558.

Bệnh nhân thứ 547: nam, 52 tuổi, người nhà chăm sóc bệnh nhân tại khoa Nội – Thận – Nội tiết, Bệnh viện Đà Nẵng.

Bệnh nhân thứ 548: nam, 37 tuổi, người nhà chăm sóc bệnh nhân tại khoa Nội – Thận – Nội tiết, Bệnh viện Đà Nẵng.

Bệnh nhân thứ 549: nữ, 55, tuổi tiếp xúc gần bệnh nhân 416 (trường hợp đầu tiên phát hiện mắc COVID-19 ở Đà Nẵng vào ngày 24/7/2020).

Bệnh nhân thứ 550: nữ, 75 tuổi, tiếp xúc gần bệnh nhân 416.

Bệnh nhân thứ 551: nữ, 35 tuổi, tiếp xúc gần bệnh nhân 416.

Bệnh nhân thứ 552: nam, 78 tuổi, người nhà bệnh nhân tại khoa Ngoại bỏng, Bệnh viện Đà Nẵng.

Bệnh nhân thứ 553: nam, 25 tuổi, bệnh nhân khoa Y học nhiệt đới và khoa Nội – Thần kinh, Bệnh viện Đà Nẵng.

Bệnh nhân thứ 554: nam, 37 tuổi, tiếp xúc gần bệnh nhân 416.

Bệnh nhân thứ 555: nam, 33 tuổi, Bệnh nhân khoa Ngoại – Thần kinh, Bệnh viện Đà Nẵng.

Bệnh nhân thứ 556: nam, 29 tuổi, Hòa Phước – Hòa Vang – Đà Nẵng;

Bệnh nhân thứ 557: nam, 2 tuổi, tiếp xúc gần bệnh nhân 509.

Bệnh nhân thứ 558: nữ, 72 tuổi, bệnh nhân khoa Nội – Thần kinh và khoa Mắt, Bệnh viện Đà Nẵng.

 

 

Phạm An