Nổi lòng tham, người đàn ông nhặt cọc tiền rơi ở cây xăng rồi bỏ đi

39

Thấy bọc tiền lạ rơi gần chỗ mình đứng, người đàn ông đi xe SH liền thay đổi ý định, không đổ xăng nữa